Ova stranica koristi kolačiće (eng. Cookies) da bi stranicu mogli prilagoditi vašim potrebama. Daljnjim korištenjem stranica potvrđujete svoju suglasnost sa korištenjem kolačića.
Prihvati i nastavi
Vaša zaštita

SEAT Produženo jamstvo

1. Opseg “SEAT produženog jamstva”

Pod uvjetima "SEAT produženog jamstva", proizvođač SEAT S.A. pokriva troškove otklanjanja neispravnosti na originalnim mehaničkim, električnim ili elektroničkim dijelovima vozila u razdoblju od 3 (tri) godine od dana isteka dvogodišnjeg jamstva proizvođača za ispravnost vozila pod sljedećim uvjetima:

 •  ako vozilom u trenutku pojave nedostatka nije prijeđeno više od 100.000 km (sto tisuća) km;
 •  ako su na vozilu obavljeni svi redoviti servisni pregledi od strane ovlaštenog servisa za vozila marke SEAT u predviđenom vremenskom razdoblju ili nakon predviđenog prijeđenog broja kilometara, ovisno što prije nastupi, sukladno planu održavanja vozila;
 •  ako su svi dosadašnji popravci na vozilu izvršeni u ovlaštenom servisu za vozila marke SEAT;
 • ako je nedostatak utvrđen i otklonjen u ovlaštenom servisu za vozila marke SEAT.

Osim troškova otklanjanja neispravnosti na originalnim mehaničkim, električnim ili elektroničkim dijelovima vozila, produženo jamstvo ne obuhvaća nikakve druge izdatke ili troškove vlasnika vozila, kao što su troškovi upotrebe zamjenskog vozila.

Temeljem ove brošure o "SEAT produženom jamstvu" vlasnik vozila nema pravo:

 • na zamjenu vozila novim vozilom marke SEAT ili drugim vozilom,
 • na sniženje kupoprodajne cijene,
 • na raskid ugovora o prodaji vozila i povrat kupoprodajne cijene;
 • na naknadu štete koju je pretrpio dok je bio zbog popravka lišen upotrebe vozila.

Popravak ili zamjena dijelova čije troškove je temeljem ove brošure "SEAT produženo jamstvo" snosio proizvođač SEAT S.A. ne dovodi do produljenja kao niti do ponovnog početka tijeka "SEAT produženog jamstva" danog od strane proizvođač SEAT S.A.

Nekorištenje prava iz ove brošure "SEAT produženo jamstvo", u trogodišnjem razdoblju ili do 100.000 km (sto tisuća) km, iz bilo kojeg razloga, ne može biti osnova vlasniku vozila za isticanje bilo kakvih zahtjeva prema SEAT proizvođaču.

Način popravka kao i potrebne originalne rezervne dijelove određuje odgovorna osoba ovlaštenog servisa za vozila marke SEAT poštujući sve standarde i normative definirane od strane SEAT proizvođača.

Za vrijeme trajanja "SEAT produženog jamstva" za popravak vozila se mogu koristiti novi ili tvornički obnovljeni originalni rezervni dijelovi. Svi dijelovi vozila koji su zamijenjeni novim ili tvornički obnovljenim originalnim rezervnim dijelovima u produženom jamstvu ostaju u vlasništvu uvoznika.

2. Isključenja “SEAT produženog jamstva”

Produženim jamstvom nisu obuhvaćene naknadne preinake vozila i oprema koja je u vozilo ugrađena nakon isporuke novog vozila kupcu. Prirodno trošenje dijelova uslijed redovite uporabe vozila ne smatra se nedostatkom, pa nije pokriveno "SEAT produženim jamstvom". "SEAT produženo jamstvo" ne obuhvaća otklanjanje nedostataka koji su nastali:

 • uslijed djelovanja uzroka koji se nalazi izvan vozila ili kao posljedica utjecaja vanjske sile na vozilo;
 • uslijed korištenja vozila u uvjetima koji ne odgovaraju normalnim uvjetima;
 • uslijed neodgovarajuće ili nepravilne uporabe vozila;
 • zbog uporabe ili održavanja vozila koji nisu sukladni uputama proizvođača;
 • uslijed nedostatka njege, prekomjernog trošenja, nepravovremenog otklanjanja oštećenja ili kvara.

Kupac vozila gubi prava iz "SEAT produženog jamstva" u sljedećim slučajevima:

 • ako je nedostatak na vozilu izazvan namjerno;
 • ako je nedostatak na vozilu posljedica nepravilne uporabe vozila, sudara, puknuća gume, elementarne nepogode, prirodnog trošenja i/ili habanja, oštećenja uzrokovanog vanjskim mehaničkim i/ili kemijskim utjecajima (primjerice djelovanjem životinja ili djelovanjem životinjske odnosno biljne materije, udarci kamenčića, industrijski ispušni plinovi u zraku i sl.) ili drugih uzroka izvan samog vozila;
 • ako na vozilu nisu obavljeni svi redoviti servisni pregledi od strane ovlaštenog servisa za vozila marke SEAT u predviđenom vremenskom razdoblju ili nakon predviđenog prijeđenog broja kilometara, ovisno što prije nastupi, sukladno planu održavanja vozila;
 • ako se identifikacijski broj vozila (VIN) odnosno broj motora ne mogu pročitati ili su različiti od brojeva navedenih u Servisnoj knjižici;
 • ako vlasnik ili korisnik vozila nije dopustio ili ne dopušta otklanjanje odnosno popravak nedostatka, kvara ili greške koja je otkrivena od strane ovlaštenog servisa za vozila marke SEAT;
 • ako se na vozilu izvrši otklanjanje oštećenja ili kvara od strane neovlaštenog servisa;
 • ako su u vozilo ugrađivani neoriginalni dijelovi;
 • ako se vozilo koristi za sportske svrhe ili bilo kakve druge vrste natjecanja;
 • ako su na vozilu izvršene promjene koje nisu predviđene ili odobrene od strane proizvođača;
 • ako nisu poštivane upute o uporabi, održavanju i servisiranju navedene u uputama za uporabu vozila;
 • u ostalim slučajevima koji nisu navedeni u gornjim točkama, ali s istima stoje u uzročnoj vezi.

Prava definirana u jamstvenom listu proizvođača vozila marke SEAT, a koja su vezana za jamstvo na lak ostaju ovom brošurom "SEAT produženog jamstva" nepromijenjena i ista se ne produžuju.

Popravci i usluge koji se smatraju redovnim održavanjem vozila, a koje je propisao proizvođač, kao što je npr. zamjena filtera, svjećica, žarulja, osigurača, kočionih pločica i diskova, izmjene i dopune raznih pogonskih sredstava, i dr. nisu pokriveni ovim "SEAT produženim jamstvom".

3. Područje važenja

Zahtjev za ostvarenje prava iz ove brošure "SEAT produženo jamstvo" vlasnik vozila može postaviti u bilo kojem ovlaštenom servisu za vozila marke SEAT u Republici Hrvatskoj ukoliko je vozilo kupljeno od ovlaštenog SEAT trgovca u Republici Hrvatskoj.

Vlasnik vozila ima pravo i na popravak vozila i izvan granica Republike Hrvatske.

4. Početak i trajanje “SEAT produženog jamstva”

"SEAT produženo jamstvo" počinje teći prvog sljedećeg dana nakon isteka dvogodišnjeg tvorničkog jamstva proizvođača i vrijedi narednih 3 (tri) godine ili do trenutka kada vozilo prijeđe 100.000 (sto tisuća) km, ovisno što prije nastupi.

Odjava ili privremeno mirovanje vozila kao i promjena korisnika i vlasnika vozila nema utjecaja na trajanje SEAT produženog jamstva.

5. Obveze korisnika “SEAT produženog jamstva”

Da bi korisnik "SEAT produženog jamstva" ostvario svoja prava isti mora:

 • odmah nakon nastupa kvara o istom upoznati ovlaštenog SEAT servisnog partnera;
 • u svako doba ovlaštenoj osobi SEAT ovlaštenog servisa osigurati pregled oštećenog predmeta u ovlaštenom servisu za vozila marke SEAT, te mu na zahtjev dati sve informacije potrebne za utvrđivanje štete;
 • u slučaju kvara predočiti servisnu knjižicu kao dokaz o provođenju radova održavanja, provjera i njege koje propisuje proizvođač;
 • poduzeti sve što je moguće za umanjenje i uklanjanje štete, spriječiti da vozilo bude izvrgnuto daljnjim oštećenjima i pridržavati se uputa ovlaštenog servisa za vozila marke SEAT.

Nepridržavanje navedenih obveza od strane korisnika "SEAT produženog jamstva" ima za posljedicu djelomični ili potpuni prestanka važenja "SEAT produženog jamstva" i nemogućnosti korištenja prava iz ove brošure. Da li će posljedica biti djelomični ili potpuni prestanka važenja ovisi o težini povrede navedenih obveza pri čemu konačnu ocjenu o težini povrede daje ovlašteni SEAT serviser i/ili proizvođač.

6. Završne odredbe

Prava iz ove brošure ne utječu na ostala prava koja vlasniku vozila kao kupcu pripadaju po drugim osnovama. Uvoznik jamči da će za prodano vozilo najmanje 7 (sedam) godina osigurati servisiranje, kao i mogućnost nabave originalnih rezervnih dijelova.

Radi ostvarenja prava iz SEAT produženog jamstva, vlasnik je obvezan prije započinjanja otklanjanja nedostataka, omogućiti utvrđivanje nedostataka u ovlaštenom servisu za vozila marke SEAT.