Organizacija je smanjila emisije CO2

Marka SEAT smanjila ekološki otisak proizvodnje za 43% od 2010. godine

08.06.2020
  • Organizacija je smanjila emisije CO2 povezane s proizvodnjom za 65%
  • Zahvaljujući mjerama provedenim 2019. godine poduzeće je stvorilo 38,5% manje otpada unutar godine dana
  • Cilj je smanjiti utjecaj tvornice u Martorellu na okoliš za 50% do 2025. godine 
  • U 2019. godini ovaj je proizvođač automobila uložio 27 milijuna eura u ekološke inicijative

Barcelona/Zagreb, 8. lipnja 2020. godine. Marka SEAT predana je zaštiti okoliša te je tijekom 2019. godine nastavila s aktivnim radom na postupnom smanjenju utjecaja svojih aktivnosti na okoliš. Ovaj je proizvođač automobila uspješno smanjio svojih pet glavnih ekoloških pokazatelja povezanih s proizvodnjom za 43%, uključujući potrošnju struje i vode, stvaranje otpada i hlapivih organskih spojeva te emisije CO2. Poduzeće tako čini golem korak prema postizanju ciljeva postavljenih za 2025. godinu, s namjerom smanjenja svojeg ekološkog otiska koji proizlazi iz proizvodnje za 50 % u usporedbi s onim iz 2010. godine.

Preciznije rečeno, otkad je marka SEAT započela sa svojom ekološkom ofenzivom prije punih deset godina, uspjela je smanjiti svoju potrošnju struje za 26% i vode za 32%, poboljšati svoje gospodarenje otpadom za 58% i smanjiti emisije hlapivih organskih spojeva za 23%. Također, marka je smanjila svoje emisije CO2 koje nastaju u okviru proizvodnje za 65%. U 2019. godini poduzeće je uložilo 27 milijuna eura u ekološke inicijative. 

Dr. Christian Vollmer, potpredsjednik marke SEAT nadležan za proizvodnju i logistiku, istaknuo je sljedeće: "Marka SEAT ima vrlo jasne ciljeve kada je riječ o zaštiti okoliša. Zato već cijeli niz godina radimo s namjerom što većeg smanjenja utjecaja koje naše poduzeće ima na okoliš. Od 2010. godine uspjeli smo smanjiti svoj ekološki otisak za 43% te smo smanjili emisije CO2 koje nastaju u okviru proizvodnje za 65%. Naš je cilj iz dana u dan postizati još bolje rezultate i tako pridonositi zaštiti našeg planeta.

 

Ukupno 38,5 % manje otpada tijekom godine dana

Tijekom 2019. godine poduzeće se usredotočilo na provedbu mjera za smanjenje količine stvaranja otpada i učinkovitije gospodarenje svim nastalim otpadom. Kako bi se to moglo postići, u svim proizvodnim fazama uvedene su razne mjere koje počivaju na temelju obuhvatna pristupa, a one sežu od smanjenja količine stvorenog otpada do njegova naknadnog recikliranja i uporabe. Kao rezultat toga, marka SEAT smanjila je količinu stvorenog otpada za 38,5% unutar samo godine dana, postigavši smanjenje od 58% u usporedbi sa stanjem iz 2010. godine, a količina otpada koji je potrebno zbrinuti smanjila se za dva kilograma po proizvedenom vozilu.

Glavne inicijative u 2019. godini

Među mjerama koje su provedene tijekom 2019. godine najviše se ističu smanjenje količine ambalaže proizvoda i kita predviđenih za zbrinjavanje ili poboljšanje odvajanja i tretiranja otpada radi jamčenja njegove oporabe te zamjena jednokratnih plastičnih boca višekratnima. Njih je poduzeće podijelilo svojim zaposlenicima kako bi se pridonijelo smanjenju količine od 22 tone otpadne plastike koja se stvori svake godine. 

Tijekom 2019. godine proizvođač automobila pokrenuo je nekoliko programa čiji je cilj smanjiti emisije CO2 i postići bolju energetsku učinkovitost, na primjer, projekt za rekuperaciju energije iz dimnjaka peći za sušenje laka. To rezultira godišnjim uštedama od 11,7 GWh u pogledu potrošnje prirodnog plina, što je jednako potrebama gotovo 2400 španjolskih kućanstava tijekom godine dana. Zahvaljujući tomu planu godišnje emisije CO2 smanjene su za 2400 tona.

Lakirnica je također jedno od područja u kojemu je uspješno uvedeno nekoliko inicijativa za uštedu, uključujući oporabu vode koja se upotrebljava za lakiranje vozila raspršivanjem. Nakon što se voda odvoji i pročisti, vraća se u proces u potpuno zatvorenom krugu.

Također, s ciljem očuvanja bioraznolikosti, zaposlenici poduzeća posadili su stabla na ušću rijeke Llobregat. Ova je inicijativa dio projekta obnove prirodnih staništa na Lokaciji za očuvanje na ušću rijeke Llobregat, području koje se nalazi u blizini dvaju proizvodnih pogona marke SEAT: SEAT Barcelona i SEAT Componentes.

Predanost zaštiti okoliša

Ekološka je dimenzija jedan od temelja strategije održivosti marke SEAT. U okviru toga 2010. godine pokrenut je Ecomotive Factory, plan s ciljem što većeg smanjenja utjecaja tvornice marke SEAT u Martorellu na okoliš. Danas je briga o planetu još važnija u okviru globalne korporativne misije Move to Zero, čija je namjera smanjiti utjecaj svih proizvoda i rješenja mobilnosti na okoliš tijekom njihova cjelokupnog životnog vijeka, od nabave sirovina i proizvodnje sve do kraja njihova korisna vijeka trajanja. To će osigurati da ekosustavi ostanu očuvani, a time će se stvoriti i pozitivan učinak kako na okoliš tako i na društvo. Projekt Move to Zero u skladu je s predanošću održivosti kako cjelokupnog poduzeća tako i Volkswagen koncerna, čiji je cilj postizanje ekoloških ciljeva postavljenih u Pariškom sporazumu o klimatskim promjenama. Zajednički je dugoročni cilj do 2050. godine postati poduzećem s nultom stopom ugljičnih emisija, a kada je riječ o pojedinačnim proizvodnim područjima, do 2025. godine smanjiti ekološki otisak za 50% u usporedbi s vrijednošću iz 2010. godine. Godine 2019. taj je utjecaj već bio smanjen za 43%.