SEAT servis
Korisne informacije
Informacije o temi Diesel EA 189

Tu smo da vam pomognemo.

Provođenje ove servisne mjere na vozilu svakog SEAT kupca je naš najveći prioritet.

Skrb o našim kupcima oduvijek je bila naš najveći prioritet. Iz toga smo razloga tijekom posljednjih nekoliko mjeseci radili na pronalasku tehničkog rješenja za SEAT vozila s dizelskim motorom EA189 koja su pogođena problematikom s ispušnim plinovima. Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da sada imamo spremne servisne mjere za sva pogođena vozila.

Željeli bismo vas pozvati da dogovorite termin s ovlaštenim SEAT servisom radi implementacije ažuriranog softvera, za što dakako nećete snositi nikakve troškove.

Također bismo vas željeli podsjetiti da sva nova SEAT vozila opremljena motorima tipa EU6 nisu pogođena ovom problematikom. Ni u jedno vozilo koje SEAT trenutačno proizvodi ne ugrađuje se motor EA189. U svakom slučaju možete biti sigurni da su svi SEAT automobili u skladu s najvišim mogućim tehničkim i sigurnosnim standardima.

Dodatne informacije

Naknadna obrada dizelskih ispušnih plinova

Doznajte sve relevantne informacije u videu.

Dodatne informacije

Koji je zadatak sustava upravljanja motorom?

Doznajte sve relevantne informacije u videu.

Dodatne informacije

Mjere za tematiku u vezi s dizelskim motorima

Doznajte sve relevantne informacije u videu.

Dodatne informacije

Tijek postupka provođenja preinaka

Doznajte sve relevantne informacije u videu.

POTRAŽITE BROJ ŠASIJE NA VAŠEM VOZILU

Broj šasije Vašeg vozila

Broj šasije vozila

Šasija tj. identifikacijski broj vozila je kombinacija 17 slova i brojki, pomoću kojih vam možemo proslijediti točnu informaciju da li je vaše vozilo pogođeno.

Pronađite broj šasije

Broj šasije se nalazi u donjem dijelu vjetrobranskog stakla (promatrano izvana) i u priručnoj literaturi vozila.

Dokumentacija

Broj šasije možete pronaći u rubrici E prometne dozvole Vašeg vozila. Zapamtite, broj šasije vozila je jedinstven broj vozila i ne mjenja se ovisno o zemlji u kojoj žvite.

FAQ – Mjere povjerenja
Što je mjera povjerenja marke SEAT?

Sa mjerom povjerenja marka SEAT obavještava svoje kupce da će razmotriti sve reklamacije za koje se utvrdi da su nastale kao rezultat provođenja servisne mjere na vozilima s dizelskim motorima tipa EA189 tj. koje su povezane s određenim dijelovima motora i s određenim dijelovima sustava ispušnih plinova. Ova mjera vrijedi 24 mjeseca od trenutka provođenja servisne mjere odnosno do ukupne kilometraže vozila od 250.000 km (ovisno o tome što nastupi ranije).

Marka SEAT oduvijek je tvrdila da provođenje servisne mjere neće imati negativne posljedice u pogledu vrijednosti potrošnje goriva, vrijednosti emisija CO2, snage motora, okretnog momenta, razine buke ili trajnosti motora i njegovih komponenti. Sve vrijednosti relevantne za tipsko odobrenje vrijedit će i dalje. Nadležne institucije izričito su potvrdile da su ispunjeni svi zakonski regulatorni zahtjevi. Ta se potvrda također odnosi na zahtjev trajnosti sustava kontrole ispušnih plinova.  Mjera povjerenja nema nikakav utjecaj na ovdje izneseno stajalište.

S mjerom povjerenja SEAT šalje jasan signal da se predmetna servisna mjera neće negativno odraziti na vijek trajanja vozila. Cilj mjere povjerenja jest jačanje povjerenja kupaca u servisnu mjeru te poticanje još većeg broja kupaca na provođenje iste.

Kupci će uskoro moći dobiti detaljne informacije o uvjetima i obimu mjere povjerenja kod svih ovlaštenih trgovaca i servisa njihove marke vozila.

Koje marke nude mjeru povjerenja i koji su modeli obuhvaćeni?

Mjera povjerenja odnosi se na sve modele marki Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda i Volkswagen gospodarska vozila s dizelskim motorima tipa EA189 na kojima je pripadajuća servisna mjera provedena.  

Na koga se odnosi mjera povjerenja?

Mjera povjerenja bit će dostupna svim kupcima marke SEAT čija su vozila opremljena dizelskim motorom tipa EA189 i na čijim se vozilima provodi servisna mjera 23R6 u okviru situacije sa dizel motorima. Mjera povjerenja se odnosi samo na vozila s kilometražom manjom od 250 000 km u trenutku njezine implementacije. Kupci radi ostvarenja prava tj . radi kvalifikacije za mjeru povjerenja moraju predočiti dokaz da su provedeni svi propisani redovni servisi i radovi održavanja koje proizvođač preporučuje (tj. ovo se odnosi na vozila s kompletnom povijesti održavanja).

Mjera povjerenja također obuhvaća kupce na čijim je vozilima servisna mjera već provedena, i to od datuma kada je provedena (pod uvjetom da su ispunjeni svi drugi zahtjevi za mjeru povjerenja). Mjera povjerenja povezana je s identifikacijskim brojem vozila te obuhvaća i nove vlasnike ako se vozilo proda unutar 24-mjesečnog razdoblja pokrivenog kvalifikacijskim kriterijima.

Mjera povjerenja provodi se diljem svijeta, osim u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Južnoj Koreji, zemljama u kojima su na snazi drugačiji propisi.

Koje su komponente obuhvaćene mjerom povjerenja?

Mjera povjerenja pokriva nekoliko komponenti u okviru sustava za povrat ispušnih plinova, sustava za ubrizgavanje goriva i sustava za naknadnu obradu ispušnih plinova: vod za ubrizgavanje, mlaznica za ubrizgavanje, lambda sonda, temperaturni osjetnik, razdjelnik goriva, ventil za regulaciju tlaka, tlačni senzor, letvica razdjelnika, visokotlačna pumpa, kućište leptiraste zaklopke, sklop leptiraste zaklopke AGR, preklopni ventil sustava za povrat ispušnih plinova, ventil sustava za povrat ispušnih plinova, hladnjak sustava za povrat ispušnih plinova, temperaturni osjetnik za ispušni plin, senzor razlike tlaka.

Mjera povjerenja ni na koji način ne utječe na stajalište marke SEAT da servisne mjere nemaju nikakav negativan učinak na vijek trajanja motora i njegovih komponenti. Nadležna su tijela potvrdila da su servisne mjere u skladu sa svim zakonskim propisima te da se ne odražavaju negativno na vrijednosti potrošnje goriva, vrijednosti emisija CO2, izlaznu snagu motora, okretni moment i razinu buke.

Koji su uvjeti za mjeru povjerenja?

Uz gore navedene uvjete:

1) Mjera povjerenja

 • smije se provoditi, procjenjivati i koristiti samo u ovlaštenom servisu,
 • odnosi se na reklamacije samo u pogledu korištenih dijelova i provedenih radova na sljedećim komponentama sustava za povrat ispušnih plinova, sustava za ubrizgavanje goriva i sustava za naknadnu obradu ispušnih plinova: vod za ubrizgavanje, mlaznica za ubrizgavanje, lambda sonda, temperaturni osjetnik, razdjelnik goriva, ventil za regulaciju tlaka, tlačni senzor, letvica razdjelnika, visokotlačna pumpa, kućište leptiraste zaklopke, sklop leptiraste zaklopke AGR, preklopni ventil sustava za povrat ispušnih plinova, ventil sustava za povrat ispušnih plinova, hladnjak sustava za povrat ispušnih plinova, temperaturni osjetnik za ispušni plin, senzor razlike tlaka
 • ne pokriva zamjenska vozila, izvanredne troškove, oštećenja itd.

 

(2) pod uvjetom da je

 • pogođeno vozilo s ugrađenim motorom tipa EA189 sudjelovalo u servisnoj mjeri 23R6
 • vozilo pravilno održavalo u skladu s propisanim terminima svih redovnih servisa od datuma isporuke novog vozila i pripadajućim servisnim mjerama koje propisuje marka SEAT

 

(3) te pod uvjetom da ne nastupi nijedan od sljedećih slučajeva:

 • prirodno trošenje, tj. oštećenje vozila nastalo habanjem i trošenjem,
 • vlasnik ili neovlašteni servisni partner ili trgovac nije propisno popravio, servisirao niti brinuo o vozilu (npr. u slučaju korištenja dijelova koji nisu originalni itd.),
 • nisu se uvažile upute za rad, održavanje i brigu o vozilu na način opisan u Uputama za uporabu,
 • vozilo je oštećeno uslijed utjecaja treće strane ili vanjskih uvjeta poput sudara, nevremena/tuče, poplave itd., a koji su doveli do problematike koju je kupac reklamirao,
 • sve reklamacije u vezi s filtrom za čestice koje su nastale zbog zasićenosti čađom,
 • dijelovi koji su neovlašteno ugrađeni u vozilo ili neovlaštena preinaka vozila, npr. ako je na vozilu proveden (chip) tuning,
 • ako se vozilom nepravilno rukovalo, npr. u svrhu natjecanja u motosportu ili u slučaju vožnje pod prevelikim opterećenjem,
 • vlasnik vozila nije reklamirao oštećenje unutar razumnoga vremenskog razdoblja,
 • vlasnik vozila marki SEAT nije omogućio rješavanje dotične problematike unutar razumnoga vremenskog razdoblja.
Koja prava kupcima daje Mjera povjerenja?

Sa mjerom povjerenja marka Volkswagen obavještava svoje kupce da će razmotriti sve reklamacije za koje se utvrdi da su nastale kao rezultat provođenja servisne mjere na vozilima s dizelskim motorima tipa EA189 tj. koje su povezane s određenim dijelovima motora i s određenim dijelovima sustava ispušnih plinova. 

Mjera povjerenja pokriva ukupno 11 komponenti u okviru sustava za povrat ispušnih plinova, sustava za ubrizgavanje goriva i sustava za naknadnu obradu ispušnih plinova: lambda sonda, osjetnik temperature, preklopni ventil za povrat ispušnih plinova, ventil za povrat ispušnih plinova, senzor razlike tlaka, mlaznica za ubrizgavanje, visokotlačna pumpa, razdjelnik za gorivo, razdjelnik za gorivo, senzor tlaka, vod za ubrizgavanje.

Ova mjera vrijedi 24 mjeseca od trenutka provođenja servisne mjere  i to samo za vozila koja u vrijeme provođenja mjere imaju manje od 250.000 km (ovisno o tome što nastupi ranije). 

Mjera povjerenja također obuhvaća kupce na čijim je vozilima servisna mjera već provedena.

Kupci će uskoro moći dobiti detaljne informacije o uvjetima i obimu mjere povjerenja kod svih ovlaštenih trgovaca i servisa njihove marke vozila. 

Mjera povjerenja nema utjecaja na tvrdnju kako sevisna mjera ne utječe negativno na trajnost motora i sustava ispušnih plinova.  Nadležne institucije su potvrdile da servisna mjera ispunjava sve zakonske kriterije u smislu da nema negativnih posljedica u pogledu vrijednosti potrošnje goriva, vrijednosti emisija CO2, snage motora, okretnog momenta, razine buke ili trajnosti motora i njegovih komponenti.S mjerom povjerenja Volkswagen šalje jasan signal da se predmetna servisna mjera neće negativno odraziti na vijek trajanja vozila. Cilj mjere povjerenja jest jačanje povjerenja kupaca u servisnu mjeru te poticanje još većeg broja kupaca na provođenje iste. 

Detaljne informacije o mjeri povjerenja možete dobiti kod svih ovlaštenih trgovaca i servisa.

Također, svim kupcima na raspolaganju stoji skrb o kupcu koju možete kontaktirati, pismenim putem, mailom ili telefonski.Auf die Erklärung von Volkswagen, dass den Kunden durch die technischen Maßnahmen keine Nachteile im Hinblick auf die Dauerhaltbarkeit des Motors und des Abgasnachbehandlungssystems entstehen, hat die Vertrauensbildende Maßnahme keine Auswirkung. Die Regulierungsbehörden haben bestätigt, dass die technische Maßnahme alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt und hinsichtlich Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen, Motorleistung und maximalem Drehmoment sowie Geräuschemissionen zu keinen Verschlechterungen führt. Mit der Vertrauensbildenden Maßnahme gibt Volkswagen nun ein weiteres klares Signal dafür, dass mit dem Update keine negativen Auswirkungen auf die Dauerhaltbarkeit des Fahrzeugs verbunden sind. Ziel dieser Maßnahme ist es, das Vertrauen aller Kunden in die Zuverlässigkeit der technischen Maßnahme zu stärken und die Kunden zusätzlich zu ermuntern, die technische Maßnahme an ihren Fahrzeugen durchführen zu lassen. Detaillierte Auskunft über die Voraussetzungen und den Umfang der Vertrauensbildenden Maßnahme können die Kunden bei allen Partnerbetrieben der Marken sowie online erhalten. Selbstverständlich können sich alle Kunden auch postalisch, per E-Mail oder telefonisch an die zuständige Kundenbetreuung wenden.

FAQ – EA189 Diesel
Jesu li također pogođena vozila marke SEAT? Ako da, koji postotak pogođenih vozila čine vozila marke SEAT?

Tvrtka SEAT opremila je ukupno 700.000 vozila pogođenim dizelskim motorom (EA189) od približno 11 milijuna pogođenih vozila koja je objavio Volkswagen koncern. Ovih 700.000 vozila distribuirano je diljem globalne prodajne mreže tvrtke SEAT.

Zašto je mojem vozilu potrebna servisna mjera?

U sustavu upravljanja motorom kod vozila s pogođenim motorima korištena je softverska funkcija koja je prepoznavala krivulju vožnje službenog tipskog ispitivanja. Ovisno o prepoznavanju krivulje vožnje sustav upravljanja motorom prebacuje se na dva različita načina rada: način rada 1 s optimalnim udjelom NOx za ispitne uvjete ili način rada 2 za optimalne vrijednosti čestica u cestovnom prometu.

Kako mogu saznati je li moje vozilo pogođeno?

Na ovoj internet stranici možete, putem broja šasije, provjeriti da li je Vaše vozilo pogođeno ili ne. Također možete kontaktirati naš odjel Skrbi o kupcu na Hotline telefon 0800 - 1985 ili putem mail adrese: hotline(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr

 

 

Gdje se nalazi broj šasije mog vozila?

Šasija tj. identifikacijski broj vozila je kombinacija 17 slova i brojki; nalazi se u Vašij prometnoj dozvoli, a također ga možete pronaći i na vozilu.

Što bih trebao/la učiniti ako sumnjam kako bi moj automobil mogao biti opremljen pogođenim motorom?

U ovom trenutku Volkswagen AG radi promptno sa svojim odjelom razvoja na implementaciji odgovarajućih servisnih mjera.

Kako će kupci sa pogođenim vozilima prvo biti kontaktirani?

Molimo vas kontaktirajte Vaš ovlašteni servis.

Koji su motori točno pogođeni?

Radi se dizelskim motorima norme EU5 tipa EA189 u koje spadaju dizelski motori 1.2, 1.6 i 2.0 sa 3 i 4 cilindarskim dizel motorima. SEAT će vas informirati o svim detaljima vezanim uz pogođena vozila. Sva vozila su sigurna i mogu se bez ograničenja koristiti za cestovni promet.

Jesu li pogođena vozila marke SEAT sigurna za vožnju?

Da, potvrđujemo da su sva pogođena vozila u potpunosti sigurna i prikladna za cestovni promet. Aktualna problematika odnosi se isključivo na emisiju ispušnih čestica.

Što trebam učiniti ako smatram da je moje vozilo opremljeno sa problematičnim motorom?

U slučaju potrebe za određenim servisnim mjerama, vlasnici će biti kontaktirani i po potrebi pozvani u ovlašteni servis. Volkswagen AG garantira da vlasnici vozila neće imati troškova. Dodatno, na raspolaganju vam je tražilica pomoću koje možete provjeriti da li je Vaše vozilo pogođeno.

Hoću li ja snositi ikakve troškove?

Volkswagen AG preuzima punu odgovornost i snosit će sve troškove, ako će oni postojati, za ove mjere.

Kupio/la sam novi automobil koji mi još uvijek nije isporučen. Je li moj automobil pogođen?

Svi novi SEAT automobili u EU u koje su ugrađeni motori koje propisuje EU6 norma bez iznimke su u skladu sa zakonskim zahtjevima.

Moram li odvesti svoj automobil na inspekcijski servis?

Ne. Svi motori su sigurni i prikladni za cestovni promet.

Jesu li pogođeni i neki motori koje propisuje EU6 norma?

Ne, sva nova vozila marke SEAT u EU u koja su ugrađeni motori koje propisuje EU6 norma bez iznimke su u skladu sa zakonskim zahtjevima.

Mogu li se prodavati nova vozila marke SEAT s dizelskim motorima tipa EA189 EU5?

U sve novo proizvedene automobile više ne ugrađuje ovaj tip motora.

Koji SEAT modeli vozila su pogođeni?

Sljedeći modeli: SEAT Ibiza IV, Leon II, Altea, Altea XL, Altea Freetrack, Toledo III, Toledo, Exeo, Exeo ST i Alhambra.

Koga mogu kontaktirati ako se na mom vozilu pojavi problem nakon provođenja servisne mjere?

Svi kupci sa pogođenim vozilima mogu biti sigurni da će servisna mjera biti uspješno provedena te da neće negativno utjecati na potrošnju goriva, emisiju CO2, snagu vozila, maksimalni okretni moment ili na buku motora. To je bio preduvjet za odobrenje ove servisne mjere od strane nadležnih tijela.

U slučaju pojave bilo kojeg problema na vozilu, molimo vas kontaktirajte ovlašteni SEAT servis ili Diesel Hotline - 0800 1985.

Hoću li od ovlaštenog SEAT servisnog partnera dobiti potvrdu nakon provođenja servisne mjere i što da učinim ako istu izgubim?

Da, dobit ćete potvrdu o uspješnom provođenju servisne mjere. Ako istu izgubite molimo vas obratite se Vašem ovlaštenom SEAT servisu.

Slobodno nam se obratite ukoliko imate dodatna pitanja, tražite neke informacije ili rješenje za problem s Vašim EA 189 motorom. 

Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja:

hotline(kwfat)porschecroatia(kwfdot)hr