Jamstveni list

Uživajte u vožnji!

 

Jamstveni list

Uvoznik, društvo Porsche Croatia d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Miroslava Miholića 2 (davatelj jamstva i produženog jamstva) daje kupcima (korisnicima jamstva i produženog jamstva) sukladno sljedećim odredbama jamstvo za tvornički nova vozila koje se odnosi na sve nedostatke u pogledu materijala i tvorničke ugradnje pod sljedećim uvjetima.

 

1. TRAJANJE JAMSTVA

SEAT jamstvo vrijedi 6 godina ili do prijeđenih 150.000 km, ovisno što prvo nastupi, s time da nema ograničenja kilometraže za prve dvije godine.

 

2. JAMSTVO NA LAK

Jamči se da 3 (tri) godine računajući od dana isporuke vozila neće doći do oštećenja laka na vozilu koji bi bio posljedica nedostataka u proizvodnji.

3. JAMSTVO NA PROHRĐAVANJE

Jamči se da u roku od 12 (dvanaest) godina računajući od dana isporuke vozila neće doći do prohrđavanja kod svih modela vozila.

Prohrđavanjem se smatra perforacija u karoseriji koja je s unutrašnje strane (šupljine) probila na vanjsku stranu.

4. JAMSTVO NA VISOKONAPONSKE BATERIJE BEV1 i PHEV2

Za ispravnost visokonaponske baterije kod novog BEV1 i PHEV2 vozila glede nedostataka vezanih uz materijal ili tvorničku ugradnju jamči se 8 (osam) godina od dana isporuke vozila ili do prijeđenih 160.000 km (ovisno o tome što prvo nastupi). Smanjenje kapaciteta visokonaponske baterije kod novog BEV1 i PHEV2 vozila unutar jamstvenog perioda konstrukcijski je uvjetovano i ne predstavlja nedostatak u smislu ovog jamstva. Jamstvo za visokonaponsku bateriju ne vrijedi u slučajevima kada je nedostatak uzrokovan nepravilnim korištenjem, rukovanjem ili održavanjem baterije. To posebice vrijedi za punjenje baterije.

1 BEV = Battery Electric Vehicle/ električni pogon.

2 PHEV = Plug-in-Hybrid Electric Vehicle/ hibridni pogon.

5. OPSEG JAMSTVA

Jamstvo obuhvaća otklanjanje nedostatka koji se na vozilu pojave za vrijeme trajanja jamstva putem mreže ovlaštenih servisera za vozila marke SEAT, a o trošku proizvođača, odnosno uvoznika vozila, uporabom originalnih rezervnih dijelova. Prirodno trošenje dijelova uslijed eksploatacije vozila ne smatra se nedostatkom. Jamstvo ne vrijedi za besplatne i naplatne digitalne proizvode i usluge koji se naknadno mogu aktivirati putem Davatelja jamstva, društva SEAT S.A ili treće osobe preko digitalnih sučelja (npr. "SEAT Connect")

6. OGRANIČENJE JAMSTVA I GUBITAK PRAVA IZ JAMSTAVA

6.1.      Jamstvo ne obuhvaća otklanjanje nedostatka koji su nastali:

a) uslijed djelovanja uzroka koji se nalazi izvan vozila ili kao posljedica utjecaja vanjske sile na vozilo;

b) uslijed korištenja vozila u uvjetima koji ne odgovaraju normalnim uvjetima eksploatacije;

c) uslijed neodgovarajuće ili nepravilne uporabe vozila;

d) zbog uporabe ili održavanja vozila koji nisu sukladni uputama proizvođača;

e) uslijed nedostatka njege, prekomjernog trošenja, nepravovremenog otklanjanja oštećenja ili kvara.

 

6.2.      Prava iz jamstva gube se u sljedećim slučajevima:

a) ako je nedostatak na vozilu izazvan namjerno;

b) ako je nedostatak na vozilu posljedica nepravilne uporabe vozila, sudara, puknuća gume, elementarne nepogode, prirodnog trošenja i/ili habanja, oštećenja uzrokovanog vanjskim mehaničkim i/ ili kemijskim utjecajima (primjerice djelovanjem životinja ili djelovanjem životinjske odnosno biljne materije, udarci kamenčića, industrijski ispušni plinovi u zraku i sl.) ili drugih uzroka izvan samog vozila;

c) ako na vozilu nisu obavljeni svi redoviti servisni pregledi sukladno smjernicama proizvođača u predviđenom vremenskom razdoblju ili nakon predviđenog prijeđenog broja kilometara, ovisno što prije nastupi;

d) ako se identifikacijski broj vozila (VIN) odnosno broj motora ne mogu pročitati;

e) ako vlasnik ili korisnik vozila nije dopustio ili ne dopušta otklanjanje, odnosno popravak nedostatka, kvara ili greške koja je otkrivena od strane ovlaštenog SEAT servisa®;

f) ako se na vozilu ne izvrši otklanjanje oštećenja ili kvara sukladno smjernicama proizvođača;

g) ako se vozilo koristi za sportske svrhe ili bilo kakve druge vrste natjecanja;

h) ako su na vozilu izvršene promjene koje nisu predviđene ili odobrene od strane proizvođača;

i) ako nisu poštivane upute o uporabi, održavanju i servisiranju navedene u uputama za uporabu vozila;

j) u ostalim slučajevima koji nisu navedeni u gornjim točkama, ali s istima stoje u uzročnoj vezi.

7. PROSTORNO VAŽENJE JAMSTVA

Prava iz jamstva mogu se ostvariti kod svakog ovlaštenog servisera za vozila marke SEAT.     

8. OSTALE ODREDBE

8.1. Prava iz jamstva ne umanjuju prava koja kupcu pripadaju temeljem drugih propisa.

8.2. Uvoznik jamči da će za prodano vozilo najmanje sedam godina osigurati servisiranje kao i mogućnost nabave originalnih rezervnih dijelova.

8.3. Radi ostvarenja prava iz jamstva, vlasnik jamstva je obvezan prije započinjanja otklanjanja nedostataka, omogućiti utvrđivanje nedostataka u ovlaštenom servisu za vozila marke SEAT. Osim troškova otklanjanja neispravnosti na originalnim mehaničkim, električnim ili elektroničkim dijelovima vozila, jamstvo ne obuhvaća nikakve druge izdatke ili troškove vlasnika vozila.

8.4. Kupac nema prava na bilo kakva dodatna potraživanja osim prava utvrđenih Jamstvenim listom.

Napomena: Jamstveni list je sastavni dio priloženog Plana održavanja.