WLTP: Novi standardi za vrijednosti potrošnje.

Bliže realnoj potrošnji: WLTP aktualizira vrijednosti potrošnje.

Od 1. rujna 2017. godine, za sva nova vozila s novim homologacijskim tipnim odobrenjima primjenjuje se postupak mjerenja emisija CO2 i potrošnje goriva prema World Harmonised Light Vehicle Test Procedure - WLTP (Globalno usklađen ispitni postupak za osobna i laka gospodarska vozila), koji je realniji ispitni postupak, te daje preciznije podatke o potrošnji goriva i emisija CO2. Od 1. siječnja 2021. godine WLTP je kod svih putničkih vozila isključivi ispitni postupak određivanja emisije CO2 i potrošnje goriva. Iznos Posebnog poreza na motorna vozila u dijelu u kojem se izračunava ovisno o emisiji CO2 konkretnog vozila, te time i ukupna cijena vozila, obračunavaju se isključivo prema WLTP protokolu.

SVE NAJVAŽNIJE O NOVOM POSTUPKU NA JEDNOM MJESTU

Veća transparentnost zahvaljujući WLTP-u.

Što je WLTP?

Kod kupnje automobila među ostalim provjeravate i vrijednosti potrošnje i emisije ispušnih plinova. Tu možete saznati kako će se te vrijednosti u budućnosti utvrđivati uz pomoć novog ispitnog postupka.

Dobri razlozi za WLTP.

Na osnovu podataka o realnoj vožnji, prikupljenih diljem svijeta, WLTP će u budućnosti na raspolaganje stavljati realnije vrijednosti potrošnje. Tu pročitajte što se mijenja s novim ispitnim postupkom. 

NEFZ i WLTP.

Od jeseni 2017. postupak mjerenja po WLTP-u zamijenit će postupak po NEDC-u. Novi ispitni parametri omogućuju realnije vrijednosti. Kako će se u praksi ti postupci točno razlikovati, možete pročitati tu. 

NEDC u odnosu na WLTP: profil usporedbe. 

Duže dionice, kraći periodi mirovanja: s WLTP-om se iznova definira ispitni postupak za mjerenje potrošnje goriva i emisije CO2. Razlika između ciklusa vožnje:

Pregled NEDC ciklusa.

Normativni ciklus vožnje NEDC vrijedi za sva osobna i laka gospodarska vozila. Uveden je 1992. godine od strane Europske Unije, kako bi se utvrdile vrijednosti potrošnje i specifične emisije pojedinih vozila i kako bi se na raspolaganje stavile usporedive vrijednosti. Tu možete vidjeti pregled okvirnih uvjeta za mjerenja. 

Ispitni parametri:

 • Temperatura u ispitnoj komori iznosi od 20 do 30°.
 • Duljina dionice je 11 km. 
 • Ciklus traje 20 minuta. 
 • Ciklus se sastoji od dvije faze: 

- 13 minuta simulirane gradske vožnje
- 7 minuta simulirane međugradske vožnje

 • Prosječna brzina iznosi cca. 33 km/h. 
 • Udio perioda mirovanja iznosi 25%.
 • Maksimalna brzina je 120 km/h. 
 • Točke za mijenjanje stupnjeva prijenosa kod modela s ručnim mjenjačem točno su zadane. 
 • Dodatna oprema i klimatizacija ne uzimaju se u obzir.  

Pregled WLTP ciklusa 

Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, skraćeno WLTP, predstavlja postupak za ispitivanje osobnih i lakih gospodarskih vozila ujednačen diljem svijeta. On bi od 1. rujna 2017. godine znatno dinamičnijim ispitnim parametrima trebao omogućiti realnije podatke o potrošnji. Koji su to parametri, možete vidjeti tu. 

Ispitni parametri:

 • Temperatura u ispitnoj komori iznosi 23° C.
 • Duljina dionice je 23 km. 
 • Ciklus traje 30 minuta. 
 • Sastoji se od četiri faze (low, medium, high, extra-high). 
 • Prosječna brzina iznosi  47 km/h.
 • Udio perioda mirovanja iznosi 13 %. 
 • Maksimalna brzina je iznad 130 km/h.
 • Točke za mijenjanje stupnjeva prijenosa izračunavaju se unaprijed individualno za svako vozilo. 
 • Masa vozila i dodatna oprema uzimaju se u obzir kod procjene. 
 • Mjere se sve moguće kombinacije motora i mjenjača. 

Pregled REDciklusa 

Dodatno uz WLTP u Europi se od rujna 2017. mjerenja provode i prema RDE ispitnom postupku. RDE je kratica za "Real Driving Emissions" (realne emisije ispušnih plinova). Za razliku od standarda NEDC i WLTP kod ovog se postupka emisija ne mjeri na ispitnim valjcima, nego u realnom cestovnom prometu. Emisije štetnih plinova (Nox i čestice/fina prašina) izmjerene tijekom vožnje u cestovnom prometu nazivaju se realne emisije. 

Tijekom mjerenja prema RDE postupku dionica jednom trećinom prolazi kroz grad, jednom trećinom međugradskim cestama i jednom trećinom autoputom, i to uz nasumično ubrzavanje i kočenje i uz stalno pridržavanje propisa cestovnog prometa. Prosječna brzina u gradu iznosi između 15 i 40 km/h - maksimalno do 60 km/h, na međugradskim cestama iznosi između 60 i 90 km/h, a na autoputu  do 145 km/h te nakratko i do 160 km/h.  

Vozilo je opremljeno PEMS mjernim uređajem ("Portable Emission Measurement System"- mobilni sustav za mjerenje emisija). Taj uređaj mjeri emisiju štetnih tvari (dušikovi oksidi i ugljični monoksid). Vožnja traje između 90 i 120 minuta. Vanjska temperature pritom mora biti između   -7 i +35 °C. Može se uključiti klima-uređaj. 

Ciljevi novog postupka mjerenja. 

WLTP ciklusom vožnje iznova se definiraju ispitni parametri za utvrđivanje potrošnje goriva i emisije ispušnih plinova. Prednosti su sljedeće: 

Transparentnost.

Ubuduće će se moći bolje procijeniti stvarna svakodnevna potrošnja nekog vozila.  WLTP primjenjuje realniji profil vožnje,  koji je znatno bliži svakodnevnim uvjetima od dosadašnjeg standarda NEDC,  jer taj standard nalikuje sintetičkom laboratorijskom testu koji prije svega omogućuje usporedbu različitih vozila, bez realnog prikaza stvarne potrošnje. Za razliku od dosadašnjeg standarda, kod kojeg su vrijednosti potrošnje mjerene u apstraktnim laboratorijskim uvjetima, novi postupak zahvaljujući poboljšanim ispitnim parametrima omogućuje točniju prognozu stvarne potrošnje nekog vozila. WLTP simulira realnije ponašanje u vožnji i na taj način postiže i znatno realnije rezultate.  

Standardi.

Novi WLTP standard omogućuje usporedive ispitne rezultate u cijelom svijetu. Jedan od glavnih ciljeva postupka WLTP je jedinstven način određivanja emisije ispušnih plinova i potrošnje energije različitih vrsta pogonskih sustava, kao primjerice benzinskih, dizelskih, CNG ili pogona na struju.  Vozilo istog tipa bi uz poštivanje postupka mjerenja u WLTP ciklusu diljem svijeta u svakom trenutku trebalo pokazivati isti ispitni rezultat. Zbog te usporedivosti mjerenja je potrebno vršiti u laboratorijskim uvjetima. 

Stoga se potrošnja goriva i emisije ispušnih plinova u sklopu dinamičnog profila vožnje pouzdano i reprezentativno utvrđuju na ispitnim valjcima. 

Zaštita okoliša.

Realniji podaci o potrošnji pridonose postizanju zadanih međunarodnih ciljeva vezanih uz zaštitu klime kao i manjem opterećenju okoliša. 

Manja emisija CO2 centralna je tema u razvoju vozila. Zahvaljujući WLTP standardu moguća je transparentna provjera pridržavanja međunarodnih standarda vezanih uz granične vrijednosti emisije CO2. 

U 2010. godini samo je u EU emisija CO2 iznosila više od 4,72 milijardi tona, od čega se 19% odnosilo na cestovni promet*. Stoga Europska Unija do 2020. godine želi smanjiti te emisije za 20 %**. Taj cilj želi među ostalim ostvariti pomoću standarda WLTP. Emisija CO2 nekog vozila ovisi o modelu, isto kao i potrošnja goriva. WLTP omogućuje transparentniju usporedbu potrošnje energije i emisije CO2 različitih vozila. Mjerne vrijednosti tako ne ovise o proizvođaču i tipu vozila, i u pravilu su više nego kod NEDC ciklusa. Stoga valja računati s tim da će u svrhu zaštite klime doći do optimiziranja pojedinih modela vozila i njihovih motora.   

 

*) Podaci su iz brošure "Buduća mobilnost - sigurna i provjerena", od 16.03.2015,  izdana od Udruge TÜV e.V.

**) Podaci su iz brošure "Regulacija emisije CO2 kod osobnih vozila" izdane 2013. godine od strane Instituta za njemačko gospodarstvo iz Kölna.

Štedite gorivo na jednostavan način.

Potrošnja goriva vašeg automobila ovisi o nizu faktora na koje ne možete utjecati. Unatoč tome uz pomoć jednostavnih trikova možete uštedjeti znatnu količinu goriva. 

Štedite laganom vožnjom.

Vozite moderno i uz predviđanje situacija u prometu.

Upola manje stresa - dvostruka ušteda:  onaj tko se vozi opušteno i ravnomjerno, ne koči puno, prati promet, dopusti da se vozilo nekada kotrlja i bez pogona i koristi inerciju, troši znatno manje goriva i vozi se opuštenije. 

Također i na autoputu: umjesto 160 km/h radije vozite 130 km/h i štedite gorivo. Vožnja uz predviđanje situacija u prometu među ostalim će vam pomoći i da izbjegnete zastoje.

Štedite ranijim prebacivanjem u viši stupanj prijenosa.

Vozite u najvišem mogućem stupnju prijenosa. 

Prebacite već na 30 km/h u treći stupanj prijenosa - štedite ranijim prebacivanjem u viši stupanj prijenosa. Da vožnja na niskom broju okretaja šteti motoru, predstavlja bajku. TDI i TSI motorima godi kada već na 30 km/h prebacite u treći stupanj prijenosa, jer oni već na 2000 o/min razvijaju iznenađujuće veliku snagu. Nakon pokretanja vozila možete već nakon jedne duljine vozila prebaciti u drugi stupanj prijenosa. A kod prebacivanja u više stupnjeve ponekad neki stupanj možete i preskočiti. Uvijek odaberite najviši mogući stupanj prijenosa. Brzina od 50 km/h u 5. stupnju prijenosa mnogim automobilima ne predstavlja nikakav problem. Sve dok vaše vozilo vozi bez trzaja i dok akustički zvuči dobro, broj okretaja nije prenizak.  

Smanjite potrošnju uz zadržavanje visokog komfora.

Umjereno koristite dodatnu opremu.

Uštedite i do 2 litre: dodatna oprema čini vožnju komfornijom - ali uz prekomjerno korištenje na žalost i skupljom. Tako klima-uređaj primjerice troši gorivo - i to ne malo. Kako bi se ljeti temperatura u unutrašnjosti spustila i zadržala niskom, klima-uređaj na niskim brzinama troši i do 2 litre na 100 km. Temperaturu možete spustiti i prozračivanjem vozila prije kretanja i kraćom vožnjom sa spuštenim prozorima. Povremeno tijekom vožnje provjerite koju opremu trenutačno koristite, i da li vam je stvarno potrebna.  

Po hladnoći štedite toplim motorom.

Izbjegavajte kratke dionice. 

Štedite kombinirajući vožnje: motor najviše troši kada je hladan. To konkretno znači: ako se često vozite na kratkim dionicama, potrošnja se može povećati i na 30 l/100 km! Ako međutim jednom vožnjom obavite više poslova, možete uštedjeti gorivo. Tada motor vašeg automobila može brže postići radnu temperaturu, pa troši znatno manje goriva. 

Ponekad pustite vozio da se kotrlja bez pogona.

Iskoristite funkciju prekida dovoda goriva u motor. 

0,0 litara - vozite se za 0 kuna: pravilne tehnike vožnje omogućuju veliku uštedu. Jeste li znali da na pokazivaču možete postići "trenutačnu potrošnju" od točno 0,0 l / 100 km? I to tako da uz umetnut stupanj prijenosa pustite vozilo da se kotrlja! Zahvaljujući funkciji prekida dovoda goriva u motor tada nećete potrošiti i kap goriva. Najbolje je da ovu pametnu metodu koristite kada dodatno profitirate i od efekta kočenja motorom. Dakle kod vožnje na nizbrdicama ili kada se približavate crvenom semaforu. I nakon izbacivanja iz stupnja prijenosa trošite znatno manje goriva. Ova je metoda posebno učinkovita kada - zahvaljujući vožnji uz predviđanje situacija u prometu - vozilo na dužim dionicama možete pustiti da se kotrlja bez pogona.

Štedite pravilnim tlakom u gumama.

Provjerite tlak u gumama. 

S malo zraka uštedite i do 15 posto: ušteda goriva počinje već prije vožnje jednostavnom kontrolom tlaka u gumama! Otpor kotrljanja u ukupnoj potrošnji sudjeluje i do 15%. Kada svoje gume napumpate na tlak koji se preporučuje za puno opterećenje (vrijednosti možete pronaći na poklopcu spremnika za gorivo), smanjuje se otpor kotrljanja, a time i potrošnja. Kod nabave guma pazite na to da imaju što manji otpor kotrljanja - tako ćete uštedjeti dodatnih 3% goriva, a i buka će biti manja.

Budite živahniji na cesti.

Smanjite otpor zraka. 

Vozite se učinkovitije uz manji otpor zraka. Dobra aerodinamična svojstva ključ su manje potrošnje, posebice na višim brzinama. Karoserija vašeg Seata stoga je koncipirana tako da vjetru nudi što manji otpor. Krovne nadogradnje kao što su nosač i za bicikle i krovne kutije za prtljagu tu prednost međutim mogu poništiti u potpunosti. Stoga ima smisla da između dva vikenda skijanja ili vožnje mountainbikea skinete krovni nosač.

Štedite pravilnim podmazivanjem.

Koristite ulje za lagan rad. 

Kvalitetom uštedite i do 5%: ako se motor počne ranije dobro podmazivati, ranije će se smanjiti i razina emisije ispušnih plinova. To je posebice važno kod pokretanja nezagrijanog motora i vožnje na kraćim dionicama. Dobro motorno ulje se stoga prije svega mora dobro rasporediti. 

Ulja za lagan rad u tome su najbolja. S njima ćete potrošnju goriva smanjiti i do 5% u usporedbi s uobičajenim uljima. Gotovo svi SEAT modeli stoga su tvornički opremljeni uljima sa svojstvima laganog rada. 

Štednja može biti tako lagana.

Izbjegavajte nepotrebni teret.

Smanjenjem mase uštedite i do 0,3 litre goriva. Svaki kilogram prtljage troši gorivo. Da budemo precizni: 100 kg mase povećava potrošnju za 0,3 l/100 km. Stoga redovito provjeravajte sadržaj svog prtljažnika. Možete štedjeti i sa samim gorivom. Napunite spremnik uvijek samo do pola, jer pun spremnik povećava masu, a time i potrošnju.   

Pitanja i odgovori.

Najvažnija pitanja i odgovori vezani uz nove vrijednosti potrošnje.

Što zapravo znači NEDC, WLTP i RDE?

NEDC  je kratica za "New Europeand Driving Cycle" (novi europski ciklus vožnje), i predstavlja postupak mjerenja na ispitnim valjcima koji se od 1992. godine primjenjuje u cijeloj Europi za mjerenje emisije ispušnih plinova i potrošnju goriva osobnih i lakih gospodarskih vozila.

Standard NEDC zamijenila je metoda ispitivanja WLTP ("Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure"), jedinstvena u cijelom svijetu. Novi bi postupak trebao potrošnju nekog vozila prikazati na realniji način, a baziran je na promijenjenom ispitnom ciklusu sa strožim ispitnim postavkama. 

Dodatno uz WLTP u Europi emisije ispušnih plinova će se utvrđivati i ispitnim postupkom RDE ("Real Driving Emissions"), kod kojeg se mjerenja provode u realnom cestovnom prometu. 

Po čemu se razlikuju WLTP i RDE?

Dok se ciklus WLTP vozi 30 minuta na ispitnim valjcima u standardiziranim okvirnim uvjetima, RDE ciklus se prelazi na javnim cestama. Kod RDE mjerenja vozi se mješovita dionica uz nasumično ubrzavanje i kočenje. To ispitivanje traje između 90 i 120 minuta. Dodatne razlike: u WLTP ciklusu mjere se CO2, ispušni plinovi i potrošnja, dok se u RDE ciklusu mjere se samo ispušni plinovi i čestice.  

Od kada vrijede WLTP i RDE?

Od rujna 2017. sukcesivno se prelazi na WLTP i RDE. Od rujna 2018. WLTP ispitni postupak obvezan je za sva novoregistrirana vozila, isto kao i manji broj čestica (PN) u RDE ispitnom ciklusu.  Od rujna 2019. u RDE ciklusu se za sva novoregistirana vozila dodatno uvodi i granična vrijednost za dušikove okside (NOx). 

Vrijedi li WLTP ciklus i za vozila na električni pogon?

Da, i vozila na električni pogon ispituju se prema novim WLTP pravilima. 

Što je EU6?

EU6 ili Euro 6 aktualna je norma za emisiju ispušnih plinova motornih vozila, koja propisuje granične vrijednosti za emisiju ispušnih plinova u Europskoj Uniji.

Što za mene osobno znače WLTP i RDE?

Vrijednosti utvrđene prema ispitnom postupku WLTP trebale bi realnije prikazati potrošnju, emisiju CO2 kao i emisiju ispušnih plinova. Zbog toga postoji mogućnost da će se kod vozila s motorom na izgaranje navoditi više vrijednosti potrošnje i emisije CO2, a kod električnih vozila manje vrijednosti dosega. Individualni odabir motora i dodatne opreme također utječu na vrijednosti potrošnje i emisije CO2. Ovisno o nacionalnom zakonodavstvu to kao posljedicu može imati i povećanje poreza vezanih uz emisiju CO2. 

RDE ispitni postupak pokazuje emisiju ispušnih plinova u realnom cestovnom prometu. Rezultate pojedinih RDE vožnji možete vidjeti na sljedećem linku:

https://erwin.volkswagen.de/   

Na koji način se implementiraju WLTP standardi?

Do rujna 2018. godine svi će SEAT modeli sukcesivno prijeći na WLTP ispitni postupak.